Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/storage/content/15/172715/activepartner.se/public_html/.htaccess/_config.php) is not within the allowed path(s): (/storage/content/15/172715/activepartner.se/:/storage/configuration/wrappers/15/172715/activepartner.se/:/tmp/) in /storage/content/15/172715/activepartner.se/public_html/sapphire/core/i18n.php on line 1739 Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/storage/content/15/172715/activepartner.se/public_html/COPYING/_config.php) is not within the allowed path(s): (/storage/content/15/172715/activepartner.se/:/storage/configuration/wrappers/15/172715/activepartner.se/:/tmp/) in /storage/content/15/172715/activepartner.se/public_html/sapphire/core/i18n.php on line 1739 Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/storage/content/15/172715/activepartner.se/public_html/ChangeLog/_config.php) is not within the allowed path(s): (/storage/content/15/172715/activepartner.se/:/storage/configuration/wrappers/15/172715/activepartner.se/:/tmp/) in /storage/content/15/172715/activepartner.se/public_html/sapphire/core/i18n.php on line 1739 Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/storage/content/15/172715/activepartner.se/public_html/INSTALL/_config.php) is not within the allowed path(s): (/storage/content/15/172715/activepartner.se/:/storage/configuration/wrappers/15/172715/activepartner.se/:/tmp/) in /storage/content/15/172715/activepartner.se/public_html/sapphire/core/i18n.php on line 1739 Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/storage/content/15/172715/activepartner.se/public_html/Makefile/_config.php) is not within the allowed path(s): (/storage/content/15/172715/activepartner.se/:/storage/configuration/wrappers/15/172715/activepartner.se/:/tmp/) in /storage/content/15/172715/activepartner.se/public_html/sapphire/core/i18n.php on line 1739 Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/storage/content/15/172715/activepartner.se/public_html/UPGRADING/_config.php) is not within the allowed path(s): (/storage/content/15/172715/activepartner.se/:/storage/configuration/wrappers/15/172715/activepartner.se/:/tmp/) in /storage/content/15/172715/activepartner.se/public_html/sapphire/core/i18n.php on line 1739 Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/storage/content/15/172715/activepartner.se/public_html/favicon.ico/_config.php) is not within the allowed path(s): (/storage/content/15/172715/activepartner.se/:/storage/configuration/wrappers/15/172715/activepartner.se/:/tmp/) in /storage/content/15/172715/activepartner.se/public_html/sapphire/core/i18n.php on line 1739 Coaching Active Partner

Coaching

"Människor utvecklar företag - Vi utvecklar människor"

                                            

 

Coaching är ett kraftfullt verktyg

Vår coaching har fokus på verksamheten och de krafter som rör framåtskridandet och verksamhetens mål.

Genom att inrikta sig på de mjuka värdena d.v.s. individer eller grupper av människor i företaget så drivs företagets verksamhet i riktning mot mål. 

Vi erbjuder olika inriktningar inom coaching, samtliga med stark anpassning efter individens unika behov.

 Coaching är ett kraftfullt verktyg i arbetet mellan människor

Coaching är baserat på djup respekt för den förmåga och kunskap som finns inom varje individ. Coachingen är en dynamisk och positiv process som leder utvecklingen framåt mot uppsatta mål.


Ledarskap och medarbetarutveckling

Det är tufft när det blåser på toppen - men även för alla medarbetare

Att vara ledare kan ibland kännas mycket ensamt. Det är ofta det dyker upp problem som man har svårt att ta upp inom den egna organisationen. Man behöver en jämbördig samtalspartner någon utomstående som man har ett stort förtroende för.

Chefskurser är viktiga, men kursen för dina medarbetare är också viktiga. Alla ingår idag i team eller grupper och alla chefer vet betydelsen av att ha effektiva gruppmedlemmar.

Om en omorganisation eller en strategisk förändring ska bli framgångsrik, så måste utvecklingen av organisationens ledare, team och medarbetare ske samtidigt. Det beror på att de önskvärda och nödvändiga perspektiv-, attityd- och beteendeförändringar inom organisationen tar längre tid än vad de flesta räknar med eller i värsta fall inte sker överhuvudtaget. 

För att få till en förändring krävs att människorna i organisationen aktivt tränar förmågan att ändra synsätt, tänka och agera annorlunda än vad man är van vid.

Vi formger en process där människorna i verksamheten utför problemformulering, mål, motivation och implementering av nödvändiga förändringar.

Vårt mål är att leda en positiv förändringsprocess, bidra med coachning samt nödvändiga verktyg, metoder och modeller som för processen framåt.

Coachen fungerar som ett professionellt bollplank utan bindningar till företaget och kan därför hjälpa dig hitta nya perspektiv

 

Vi arbetar utifrån våra värderingar som är:

  • Problemformulering
  • Mål
  • Motivation
  • Nytänkande
  • Handlingsplan
  • Implementering
  • Utvärdering
  • Balans och hälsa i livet

Vårt mål är att bidra till att din verksamhet blir mer effektiv. En investering i ledar-, team-, medarbetare- och verksamhetsutveckling ska leda till att ni når era mål och förbättrar era förutsättningar att realisera er vision och era strategier

 

Så här går det till när man väljer coach

 

Vår grundsyn innebär att vi tror att verklig utveckling måste drivas av individen själv och att den sker genom ökad insikt. Ledningen kan då identifiera och fokusera på sina styrkor och bli medvetna om sina begränsningar för att kunna vidta åtgärder i det dagliga arbetet. Vår coaching är resultatorienterad, vi coachar med affären som mål och människan som verktyg.

Vår uppdragskund är den som vet vilket resultat som förväntas uppnås och också den som bestämmer. Du som klient styr innehållet i samtalen helt efter dina egna behov. Du bestämmer vilken coach du vill ha, du bestämmer hur utmanande vi skall vara och du bestämmer vilka resultat som skall uppnås.

Först, ett kostnadsfritt introduktionssamtal för kartläggning av utvecklingsbehov tillsammans med berörda nyckelpersoner. Här försöker vi komma fram till vilka kompetenser som söks för coachen, hur utmanande, vilken typ av coachupplägg som erfodras samt ett lämpligt upplägg tidsmässigt.

Vi återkommer sedan med ett förslag på upplägg som företaget förankrar i ledningen.

Därefter kommer ett första förutsättningslöst samtal med din personliga coach. Utfaller det första samtalet med coachen till belåtenhet tecknas en överenskommelse som anger klientens mål och antal möten. Samtalen äger alltid rum som ett avskilt, personligt möte. Mellan dessa tillfällen har du tillgång till Din Personliga Coach via mejl eller telefonsamtal.

 

Kvalitetssäkring

Vi är internationellt diplomerade coacher hos ICF och vi följer deras etiska riktlinjer. Våra coacher har gedigen kompetens och erfarenhet inom ledarområdet och vi följer program med regelbunden vidareutbildning, erfarenhetsutbyte och handledning för att säkerställa bästa resultat. Men att välja rätt coach är avgörande. Klienten måste känna förtroende och vara bekväm tillsammans med sin personliga coach. Skulle klienten efter första mötet känna att den personliga kemin inte riktigt fungerar har han rätt att byta.

 

Ledarcoaching

En avgörande framgångsfaktor för att nå affärsmål och optimering i en organisation är ett gott ledarskap. Av erfarenhet är det mycket effektivt att använda sig av ledarcoaching där den enskilde ledaren får ett eget bollplank för reflektion, stöd och råd och därmed blir tryggare i sitt ledarskap.